وضعیت شبکه

اخبار و اطلاعیه ها
هم اکنون مشکل باز شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
WW - Backup اطلاعات php
WW - Core 01 اطلاعات php
WW - Core 02 اطلاعات php
WW - Core 03 اطلاعات php