وضعیت شبکه

اخبار و اطلاعیه ها
هم اکنون مشکل زمان بندی شده شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
WW - Backup اطلاعات php
WW - Core 01 اطلاعات php
WW - Core 02 اطلاعات php
WW - Core 03 اطلاعات php